خدمات آموزشی مهرآزمون
برگزاری آزمون های مراکز آموزشـی ، برگزاری آزمون های آنلاین و  ارائه نرم افزار نمرات مستمر

بازگشت به صفحه اصلی

قابل توجه کلیه مدیران محترم مدارس متوسطه
خدمات آموزشی مهرآزمون برای سال تحصیلـــی 95-94 اعلام آمادگی می نماید ، جهت دوره ی اول متوسطه (پایه های هفتم ، هشتم و نهم) آزمون هایی مطابق با جدول زمانبندی ذیل انجام و کلیه مراحل طراحی سؤال ، چاپ دفترچه سؤالات، صدور پاسخنامه، تصحیح پاسخنامه، انجام پردازش های پس از آزمـــون، ارائه گـــزارش های مدیریتی و ارائه کارنامه کامپیوتری دانش آموزان را در اسرع وقت به انجام رساند.
یادآوری می گردد علاوه بر آزمون های معمولی مذکور ، آزمون های آنلاین پایه های هفتم ، هشتم و نهم (2 مرحله)  و دوره دوم دبیرستان (4 مرحله) پیش بینی شده که دانش آموزان با استفاده از رمز و پسوردی که از مدارس تحویل می گیرند می توانند زمان برگزاری ، بودجه بندی ، هزینه آزمون و دیگر اطلاعات مربوط به آن را مشاهده نموده و در این آزمون ها نیز شرکت نمایند.
لازم به ذکر است انجام آزمونها با جدیدترین نرم افزار و متناسب با نظر مدیران ، دبیران و محتـرم مدارس طراحـی گردیده و گزارش های آن ازخصوصیات ویژه ای برخـــوردار می باشد که به چند نمـونه ی آن در لینک آزمون ها ی تستی اشاره شده است.
مراحل برگزاری آزمون کیفیت بخشی با بهبود عملکرد تحصیلی دوره اول متوسطه (پایه هفتم)

ثبت نام به ازای هر دانش آموز

زمان برگزاری آزمون

تعداد سؤال ضریب دروس بودجه بندی پایه ی هفتم دروس آزمون

مراحل آزمون

-/30000 ریال

چهارشنبه 1394/9/4
20
2
از اول کتاب تا پایان صفحه ی 51
ادبیات فارسی
مرحله ی
اول
25
2
از اول کتاب تا پایان صفحه ی 53
علوم تجربی
25
3
از اول کتاب تا پایان صفحه ی 44
ریــاضــــــــی

-/30000 ریال

قبل از برگزاری آزمون استان
20 2 متعاقباً اعلام می شود.
ادبیات فارسی
مرحله ی
دوم
25 2 متعاقباً اعلام می شود.
علوم تجربی
25 3 متعاقباً اعلام می شود.
ریــاضــــــــی
مراحل برگزاری آزمون کیفیت بخشی با بهبود عملکرد تحصیلی دوره اول متوسطه (پایه هشتم)

ثبت نام به ازای هر دانش آموز

زمان برگزاری آزمون

تعداد سؤال ضریب دروس بودجه بندی پایه ی هشتم دروس آزمون

مراحل آزمون

-/30000 ریال

چهارشنبه 1394/9/4
20
2
از اول کتاب تا پایان صفحه ی 54
ادبیات فارسی
مرحله ی
اول
25
2
از اول کتاب تا پایان صفحه ی 54
علوم تجربی
25
3
از اول کتاب تا پایان صفحه ی 45
ریــاضــــــــی

-/30000 ریال

قبل از برگزاری آزمون استان
20 2 متعاقباً اعلام می شود.
ادبیات فارسی
مرحله ی
دوم
25 2 متعاقباً اعلام می شود.
علوم تجربی
25 3 متعاقباً اعلام می شود.
ریــاضــــــــی
مراحل برگزاری آزمون کیفیت بخشی با بهبود عملکرد تحصیلی دوره اول متوسطه (پایه نهم)

ثبت نام به ازای هر دانش آموز

زمان برگزاری آزمون

تعداد سؤال ضریب دروس بودجه بندی پایه ی نهم دروس آزمون

مراحل آزمون

-/30000 ریال

چهارشنبه 1394/9/4
20
2
از اول کتاب تا پایان صفحه ی 55
ادبیات فارسی
مرحله ی
اول
25
2
از اول کتاب تا پایان صفحه ی 52
علوم تجربی
25
3
از اول کتاب تا پایان صفحه ی 43
ریــاضــــــــی

-/30000 ریال

قبل از برگزاری آزمون استان
20 2 متعاقباً اعلام می شود.
ادبیات فارسی
مرحله ی
دوم
25 2 متعاقباً اعلام می شود.
علوم تجربی
25 3 متعاقباً اعلام می شود.
ریــاضــــــــی
نحوه ی ثبت نام داوطلبان جهت شرکت در آزمون
اطلاعاتExcel   دانـش آمـوزان متقاضـی خــود را مطابق جدول ذیل تنظیم نموده و حداقل یک هفته قبل از زمان برگزاری آزمون به آدرس ebrahim.shafiey@yahoo.com ایمیل نماینــد. (فایل مذکورPDF نشود.)
نام منطقه آموزشی نام آموزشگاه نام و یا شماره کلاس پایه تحصیلی نام پدر نام خانوادگی نام

ردیف

               
               
               
               
               
نحوه ی ارسال پاسخنامه و دفترچه سؤالات به مدارس
از طریق رابط خدمات آموزشی مهرآزمون ، روز قبل از هر مرحله از برگزاری آزمون، پاسخنامـــه دانش آموزان همراه با دفترچه سؤالات ، به تفکیک مدارس متقاضی با برچسب های اطلاعات آزمون ، پاکت شده و به مدارس تحویل و روز بعد از هر مرحله از برگزاری آزمون توسط رابط ، پاسخنامه ها جهت انجام قرائت، پردازش، صدور کارنامه و غیره از مدارس جمع آوری می گردد.
روش اعلام نتایج آزمون
نتایج آزمـــون حداکثر بعد از 48 ساعت روی همین سایت www.mehrazmoon.ir اعــلام، که دانش آموزان با وارد نمودن کد اختصاصی 9 رقمی مربوط به خود، قادر به مشاهده و دریافت کارنامه می باشند. ضمناً گزارشهای مدیریتی مورد نیاز همــراه با کارنامه فــردی دانش آمـــوزان در اسرع وقت از طـــریق خدمات آموزشی مهرآزمون ، به مدارس ارسال می گردد .
واریز هزینه ثبت نام  داوطلبان
مدیران محترم مدارس پس از ثبت نام داوطلبان متقاضی و پس از محاسبه ی هزینه آزمون آنها  ، مبلغ مورد نظر را ، به شماره حســــاب  0104639082003 نزد بانک ملـــی به نام ابراهیم شفیعی واریز نموده و شماره فیش واریزی و نام آموزشگاه و نام شهرستان را پیامک نمایند.
شرح آزمون تجمیعی
با توجه به اینکه همزمانی چند درس در یک آزمون برای اکثر دانش آموزان مشکل می باشد، روش آزمون تجمیعی راه را برای دانش آموزان هموارتر نموده و با برگزاری این روش نتیجه مؤثرتری برای آن ها حاصل می نماید.
در این روش مدارس می توانند ، دروس مورد نظر در یک آزمون را طی چند روز برگزار، و سپس با تجمیع پاسخنامه های چند روز، برای آنها در سیستم یک آزمون کلی تعریف می گردد، تا نتیجه بهتری برای دانش آموزان حاصل شود.
مطالب کلی پیرامون برگزاری آزمون با خدمات آموزشی مهرآزمون
الف- خدمات آموزشی مهرآزمون در برگزاری آزمون ها از سابقه و تجربه کافی برخوردار می باشد که در این خصوص بخشی از فعالیت های انجام شده را در جدول آزمون های بالا مشاهده می فرماییـد.
ب : نتایج آزمـون در فاصله زمانی حداکثر 48 ساعت بعد از برگزاری ،  روی سایت اعلام و گزارش های مدیریتی و کارنامه اختصاصی دانش آموزان به مدارس ارسال می گــردد.
ج : هزینه آزمون، با قیمتی قابل توجه تعیین شده است.
د : ارائه گزارش های متعدد ، از جمله لیست نمره و رتبه دانـش آموزان به تفکیک هر کلاس با ثبت سوابق و نتایج مراحل قبل دانش آموزان ، جهت بررسی از میزان پیشرفت و یا افت آنها (کارنمـای معلم)  ، همچنین گزارش تحلیل سؤالات (سختی سؤال) برای هر آموزشگاه یکی از ویژگی های بسیار موثر در مجموعه گزارشات خواهد بود .
موفقیت و سربلندی همه شما بزرگواران را از درگاه خداونــد منان مسئلت می نماییم. قبلاً از توجـه و همکاری شما بسیار سپاسگزاریم.
لطفاً نظرات ، پیشنهادات و یا انتقادات خود را ایمیل و یا به یکی از شماره های ذیل اعلام فرمایید.
                                       با تشکر و قدردانی فراوان - خدمات آموزشی مهرآزمون
ایمیل: ebrahim.shafiey@yahoo.com          تلفن:  4252688 - 0352          سامانه پیامک: 10009133526554         همراه: 09133526554